2013-09: september 2013

03
Op 1 oktober stopt Piet Meijer als algemeen manager van Den Helder Kings. Meijer heeft sinds juli dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is 33 jaar actief geweest in voornamelijk het Helderse en Amsterdamse basketball.

De leiding bij de Kings is in handen van Paul Mijnen en Rob Waardenburg. Meijer zal op de achtergrond als adviseur actief blijven.

03
Het personeel van de Nederlandse Basketball Bond krijgt morgen te horen welke consequenties de bestuurlijke wanorde en financiële chaos onder voorzitterschap van Francisca Ravestein heeft voor de personele bezetting van het bondsbureau. Het personeel in vaste dienst is gesommeerd morgen in het Huis van de Sport in Nieuwegein aanwezig te zijn, om in persoonlijke gesprekken te vernemen hoe de reorganisatie voor ieder afzonderlijk uit zal pakken.

Daarmee komt in ieder geval een einde aan een lange periode van verlammende onzekerheid voor het personeel van het bondsbureau.

Het blijft opmerkelijk en onwaarschijnlijk zuur voor de betrokkenen dat kennelijk de bezem door het personeelsbestand moet, terwijl de voorzitter onder wiens verantwoordelijkheid de NBB financieel gierend uit de bocht is gevlogen vrolijk op haar stoel blijft zitten en daar van de ALV mag blijven zitten.

Het is bovendien te hopen dat de capabele nieuwe bondsdirecteur Frank Berteling een slagvaardige organisatie overhoudt met medewerkers met de juiste competenties voor de cruciale kernactiviteiten van de NBB. Het acteren van het huidige NBB-bestuur in ogenschouw nemend, moet echter worden gevreesd dat de bijltjesdag van morgen voor het bondsbureau op een dubbele nekslag uitdraait.

04
Alle vier medewerkers van de afdeling topsport van de Nederlandse Basketball Bond hebben vanochtend te horen gekregen dat er in de toekomstplannen geen plaats meer is voor hen. Daarnaast vervallen de banen op de functies marketing en ondersteuning evenementen.

Vorig jaar besloot het bestuur van de NBB twee programma’s voor nationale mannenteams de nek om te draaien, wegens de financiële chaos. De FEB en de clubs wierpen vervolgens samen met sponsor Sport1 de NBB een reddingsboei toe. Voorzitter Francisca Ravestein lichtte destijds het dramatische besluit toe met de verzachtende omstandigheid dat na twee jaar opnieuw in beide nationale programma’s geïnvesteerd zou worden. Inmiddels hebben enkele zittende bestuursleden in hun rayons gezegd voor een periode van vier jaar geen geld meer in de programma’s te willen steken.

Er komt bij de NBB wel een nieuwe functie van technisch directeur. Op die positie kunnen de medewerkers van de afdeling topsport intern solliciteren. De nieuwe technisch directeur zou binnen twee maanden aan de slag moeten, wat met een externe sollicitatieprocedure nauwelijks realiseerbaar is.

De onheilstijding werd de NBB-medewerkers gebracht door NBB-directeur Frank Berteling, de personeelsfunctionaris van het Huis van de Sport in Nieuwegein en bestuurslid Cees Spitters. Voorzitter Francisca Ravestein, onder wiens verantwoordelijkheid de NBB in het zwaarste weer terecht is gekomen, schitterde door afwezigheid.

05
ZZ Leiden geeft naast vier andere talenten ook Jaron Dijkhuizen komend seizoen de kans aan de eredivisie te ruiken. Dijkhuizen is afkomstig van het tweede team van Leiden.

05
Zorg en Zekerheid Leiden maakt met het opnieuw contracteren van de Amerikaanse schutter Mike Schachtner de selectie compleet. Schachtner tekent voor één seizoen bij in het team van Toon van Helfteren. Afgelopen seizoen was hij goed voor een gemiddelde van ruim 14 punten per wedstrijd.

12
Van de gifbeker die het afbraak-NBB-bestuur het Nederlands basketball dwingt leeg te drinken, blijkt de bodem nog lang niet in zicht. Werd vorige week op het bondsbureau in Nieuwegein onder andere de volledige afdeling Topsport ‘boventallig’ verklaard, vandaag wordt ook de positie ‘Communicatie en PR’ opgeheven. In de ontslagronde van vorige week sneuvelden bovendien de posities ‘Marketing en sponsoring’ en ‘Evenementen’.

Daarmee is de destructieve kaalslag op het bondsbureau compleet. Want alle middelen die noodzakelijk zijn om basketball aantrekkelijk te maken voor externe financiering (Nederlands mannenteam – vlaggenschip, marketing en communicatie) worden door het afbraak-bestuur met één pennenstreek geliquideerd. Afbraak-voorzitter Francisca Ravestein heeft de bond eerst meegezogen in een totale chaos en financiële vrije val en castreert de NBB nu van toekomstperspectief.

De argumentatie zal ongetwijfeld tijdens de Algemene Ledenvergadering worden ‘we-moeten-pijnlijke-keuzes-maken’, maar dat is geen vergoelijking om ronduit domme keuzes te maken. Een proces dat overigens al geruime tijd gaande is.

Vergeten is inmiddels dat de NBB tot voor kort een zeer florerende afdeling ‘Basketball Unites’ had, die met door het kabinet zo gewenste beleidseffecten in de breedtesport (buitenschoolse opvang, participatie, integratie) model stond voor andere sportbonden. Zelfs de KNVB kwam bij de NBB de kunst afkijken. Van de acht mensen die aan het project ‘Basketball Unites’ werkten toen Ravestein als afbraak-voorzitter aantrad, is er nog welgeteld één over.

‘Basketball Unites’ zorgde vooral ook voor nog wat vlees op de botten van de NBB. Maar het vlees is weg en het afbraak-bestuur ramt nu uit alle macht ook het skelet in elkaar.

Van de twee thuiswedstrijden die het Nederlands mannenteam deze zomer speelde, had een verstandig bestuur veel kunnen opsteken. Met marginale middelen en heel veel betrokken inzet zaten er ineens twee keer zoveel mensen op de tribunes. Zowaar! Er was positivisme! Er werd gewonnen! Ondanks alle tegenslagen kon het dus toch!

En dat het kon, werd ook uitgedragen. De NBB schitterde evenwel door afwezigheid, want door de NBB waren noch in Den Bosch noch Leiden ‘prospects’ genood die met eigen ogen konden aanschouwen hoe leuk en vooral kansrijk basketball in Nederland kan zijn.

Kan zijn…

Want de mensen die de voorwaarden moeten scheppen om dat besef (óók) bij private financiers tussen de oren te krijgen, de mensen die met passie en succes aan de verbreding van de basis werkten, die mensen zijn collectief door het afbraak-bestuur naar huis gestuurd.

Het is te triest voor woorden… En het is minstens zo triest dat de Algemene Ledenvergadering eind deze maand uitsluitend ‘ja en amen’ zal knikken.

13
In het beleidsstuk van het afbraak-bestuur van de NBB dat de Algemene Ledenvergadering aan het eind van deze maand te zien krijgt, staat een groot aantal opmerkelijke passages. Naast de kaalslag op het bondsbureau (van 22,55 FTE naar 12,17 FTE) gaat de NBB weg uit Almere, blijkt er een enorm verschil tussen de opgaves van NBB en NOC*NSF in ledentallen te zitten en staat er uitdrukkelijk in de verantwoording dat het opheffen van de rayons ‘on hold’ wordt gezet: de doodsteek voor de werkelijke hervorming van de Nederlandse Basketball Bond.

De NBB zal geen evenementen meer in het Topsportcentrum van Almere organiseren. Almere was de traditionele locatie voor de NBB-bekerfinales en menig interland. In de toekomst wordt voor evenementen uitgeweken naar Zwolle en Rotterdam en zal de organisatie ter plekke in handen worden gegeven van lokale vertegenwoordigers. Een van de oorzaken is ‘het uitbesteden’ van het Nederlands team en de onder 20-selectie. Dat levert de NBB een besparing op van 95.000 euro op jaarbasis. De belofte van afbraak-voorzitter Ravestein dat in 2015 “extra geïnvesteerd” gaat worden in beide programma’s komt uiteraard nergens in de plannen terug. Dat was destijds dus een volstrekt loze kreet om de aanvankelijke beslissing de beide Oranje-teams te liquideren iets dragelijker te presenteren.

Ravestein deed die uitspraak op de drempel van het Congrescentrum Papendal. Daar zullen ze waarschijnlijk ook nog wel een appeltje te schillen hebben met de afbraak-voorzitter. Wie de ledentallenrapportage van NOC*NSF erbij pakt, kan lezen dat in 2011 de NBB behoorde tot een van de meest triomfantelijke succesbonden. Maar liefst 49.327 leden liet de NBB in de opgave van NOC*NSF over 2011 opnemen. De werkelijkheid was dat de NBB 42.798 leden had geregistreerd. De toename van maar liefst 16,5 procent leden, waarover NOC*NSF in het begeleidend stuk rept, klopt van geen kanten. Dat de NBB na de KNVB de bond met de sterkste groei was, klopt evenmin. Sinds 2008-2009 (43.276 leden) loopt het ledental van de NBB constant en zienderogen terug, tot 42.220 in het seizoen 2012-2013.

‘Logisch’ dus dat het afbraak-bestuur kiest om niets meer aan communicatie en marketing te doen…

Het afschieten van de formatieplaats ‘Marketing & Sponsoring’ levert werkelijk zalig leesvoer op. Het bestuur constateert dat er nagenoeg niets is gerealiseerd en dat wat er is gerealiseerd nauwelijks een bijdrage levert. Een paar barterdeals voor producten die feitelijk niet aangeschaft zouden hoeven te worden… Het afbraak-bestuur trekt vervolgens echter de volstrekt verkeerde conclusie. Het zegt: omdat het rendement uitermate laag was, hoeft er helemaal niets meer te gebeuren; het levert immers toch niets op… Een redenering om van in een lachstuip te schieten.

De ondersteunende communicatie wordt in dezelfde moeite eveneens zo goed als weggesaneerd. Communicatie gaat in de formatie van het bondsbureau samen met ondersteuning (!) van het secretariaat. Waarmee de kerncompetentie wordt geridiculiseerd.

De grootste gotspe blijft dat de crisis, waarin de NBB verzeild is geraakt, geen bestuurlijke consequenties krijgt. Met geen woord wordt er in de uitleg gerept dat chaos en financiële crisis tijdens het inmiddels drie-en-een-half jaar durend (!!!) voorzitterschap van afbraak-voorzitter Ravestein heeft kunnen ontstaan. Onder haar verantwoording heeft het allemaal zo ver kunnen komen. Daar past slechts één correcte actie bij.

Jammer genoeg is de NBB al jaren een ideale springplank op weg naar het bestuur van NOC*NSF. Vaak ging dat gelukkig op basis van bewezen kwaliteiten (Jan Loorbach, Ruud Frese), maar met de intrede van de burgemeester als bestuurder bij de NBB is het eigen CV en niet het belang van de sport de belangrijkste drijfveer geworden. De toenmalige voorzitter van de NCRV en burgemeester van Veenendaal, Frits Brink, was de eerste die samen met directeur Peter Notten naar Tel Aviv trok om zogenaamd de FIBA-burelen te bestormen. Het resultaat was een uiterst pijnlijke aftocht van topbestuurders zoals Adriaan Helmig, terwijl Brink zelf slechts tot chef-lege-dozen werd benoemd. En toen Brink eenmaal bij NOC*NSF onder pannen was, was hij rap bij de NBB vertrokken.

Met het in stand houden van de stemverhouding tijdens de ALV – een rechtstreeks gevolg van het ‘on hold’ plaatsen van het voorgenomen afschaffing van de rayons – prevaleert de breedtesport veel te nadrukkelijk boven de topsport. De invloed van de topsport in de ALV is nog minder dan die van de druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Afbraak-voorzitter Ravestein koestert echter die stemverhouding, omdat ze uitsluitend met de geritselde rayonstemmen (in ruil voor bestuurszetels) haar plek op het pluche kan beschermen. Dat succescoach Toon van Helfteren daar in een interview ooit een insinuatie over durfde te maken, leverde hem als bondscoach het stempel op van ‘niet-acceptabel voor het bondsbestuur’. Het is maar goed dat de clubs zijn benoeming hebben doorgedrukt, want Van Helfteren is een van de weinigen die in de huidige chaos een ploeg kan smeden die toch weet te presteren.

Gelukkig zijn ze er echt nog wel. Intrinsiek goeie (bestuurs)mensen met de juiste motivatie: Jan Berteling (penningmeester van FIBA Europe) is een topper op eenzame hoogte, zijn zoon Frank een uitstekende bondsdirecteur, Jan Loorbach Chef de Mission tijdens de succesvolste Olympische Spelen van Nederland ooit (Sydney 2000) is net afgezwaaid als deken van de orde van Nederlandse advocaten, Frank Kales zit op één telefoontje afstand, Frank Voskuilen is altijd voor basketball te porren… En Rob Schuur heeft misschien ook wel weer zin.

En wat te denken van een leger competente (andere) oud-internationals: Bert Kragtwijk bij de FEB, of Michael de Jager in Weert, of Renso Zwiers die hoognodig weer eens in de zaal moet worden uitgenodigd. Peter van Paassen zit tegenwoordig bij een van ‘s werelds grootste communicatiebureaus (Hill & Knowlton), Rolf Franke is bankdirecteur, Tanno Pieters is goed terecht gekomen, Jos Kuipers maakt zich verdienstelijk in de breedtesport, Anita Blangé doet erg nuttig werk om sport en onderwijs te verbinden, Geert Hammink weet wat er te koop is, Martin de Vries en Jos Frederiks stappen door van gewaardeerd speler tot gedegen (technisch) manager.

Meer namen? Kan hoor! Bob van Oosterhout (“Mij hebben ze nog nooit gebeld…”) runt een toonaangevend marketingbureau, Wil Moerer is directeur van Sport1, Patrick Wouters van den Oudenweijer (House of Sports) is gek van het spelletje. Ook in de media is de potentie groot. Mart zelf heeft laatst in Leiden nota bene hardop gezegd dat hij wel weer wil helpen. Jack van Gelder, Martijn Lindenberg, Frits van Rijn, Jaap Hofman, Joost de Vries, Maarten Nooter: in Hilversum zijn basketballharten genoeg te vinden.

Breek de boel niet af! Bouw op!!!

Daarom ALV, wordt het nou niet eens de aller-, allerhoogste tijd…?

13
De oefencampagne is nog maar net van start of Aris Leeuwarden heeft al een nieuwe hoofdcoach. Ed Moltoff gaat de positie van Tom Simpson overnemen. Molthoff heeft er de tijd voor, Simpson niet. Het coach-duo blijft wel in tact. Simpson op zijn beurt wordt de assistent van Molthoff.

22
Greg Washington is weg bij Aris Leeuwarden. De center kon niet aan de Friese verwachtingen voldoen. Aris gaat op zoek naar een nieuwe lange man voor onder de borden.

24
Kinu Rochford is de nieuwe lange man van Aris Leeuwarden. De power forward van Fairleigh Dickinson is de vervanger van Greg Washington.

26
Basketball+ meldt dat de FEB heeft besloten de opzet van de play-offs maar weer eens te wijzgingen. Het is de derde keer op rij dat de clubs kennelijk ontevreden zijn over de zelf-bedachte play-offopzet. In 37 seizoenen play-offs is het inmiddels al de dertiende keer dat de competitieopzet op de schop gaat.

De FEB keert in 2014 terug naar het systeem dat voor het laatst in 2011 werd gehanteerd. Acht ploegen doen mee aan de play-offs, waarbij de kwartfinale over een best-of-three, de halve finale over een best-of-five en de finale over een best-of-seven zal worden verspeeld.

De clubs hebben afgesproken de komende vijf jaar aan deze opzet vast te houden. voorwaarde is wel dat de Dutch Basketball Leaguecompetitie uit tien ploegen bestaat.

26
Volgens ESPN gaat Dan Gadzuric meedraaien in het kamp van de Los Angeles Lakers. Gadzuric speelde in het seizoen 2011-2012 voor het laatst in de NBA: 2 duels voor de New York Knicks om precies te zijn. In 2012 speelde Gadzuric in het kamp van de Philadelphia 76-ers, maar haalde hij de ploeg niet. In plaats daarvan kwam hij de voorbije twee seizoenen uit in de Venezolaanse competitie voor Marinos de Anzoategui.

26
Arvin Slagter en Jessey Voorn moeten de start van de Dutch Basketball League missen. De spelers van GasTerra Flames Groningen zijn niet op tijd volledig hersteld van een blessure en een operatie. Voorn liet zich afgelopen zomer behandelen aan zijn knie. Slagter verstapte zich bij het Nederlands team aan de vooravond van de EK-kwalificatieduels.

26
Storm Warren gaat zijn loopbaan voortzetten in Finland. De Amerikaan die afgelopen seizoen uitkwam voor Den Helder Kings heeft onderdak gevonden bij Namika Lahti, waar hij zijn ontslagen landgenoot Billy White mag vervangen.

28
ProBuild Lions Landsmeer pakt tegen Binnenland/Rotterdam voor de vijfde keer op rij de SuperCup. In Rotterdam wint de ploeg van MVP Anete Horelika (20 punten) met 62-71. Nathalie van den Adel speelt een enorm sterke wedstrijd en maakt 35 punten voor Binnenland.

28
Donar-voorzitter Hans Haerkens maakt op de open dag in Groningen bekend dat sponsor GasTerra het na dit seizoen voor gezien zal houden in Martiniplaza. Als hoofdsponsor wel te verstaan. GasTerra heeft dan vijf seizoenen lang de ploeg en de trouwe aanhang gesteund.

28
SPM Shoeters Den Bosch heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De derde SuperCup ging naar de Bossche NBB-Bekerwinnaar door landskampioen Zorg en Zekerheid Leiden met ongebruikelijke cijfers te verslaan: 47-68.

Het was voor het eerst dat aan het eind van de wedstrijd de Leidenaars niet met de Cup Met De Grote Oren in handen stonden. En met recht, want wat de ploeg van Toon van Helfteren het publiek in de Vijf Meihal voorschotelde, was bij tijd en wijle om te janken zo slecht.

Vooral Whit Holcomb-Faye en Jason Conrad vielen bij de Leidse ploeg keihard door de mand. Holcomb-Faye leek er geen trek in te hebben (vooral in niet verdedigen), terwijl Conrad geen flauw benul had waar – zowel offensief als defensief – zijn plaats op het veld is. De Leidse center pakte bij puur toeval twee rebounds; de laatste omdat de bal een meter of tien terug het veld in stuiterde.

Holcomb-Faye presteerde het zelfs om een pass over het bord te smijten!

Waar de Leidse coach Van Helfteren (spelend met een krappe acht-mans-rotatie) op de bank met een cursus Bargoens was begonnen, daar zat Sam Jones evenmin rustig op zijn bureaustoel. De Bosschenaren hadden weliswaar meer lijn en vooral rust in hun aanval en stonden defensief veel sterker op hun benen dan ZZ, maar tot oogstrelend basketball leidde het slechts zelden. Vooral Marcel Aarts speelde bij de Brabanders een uitgesproken ongelukkige wedstrijd.

Snel vergeten, deze derde editie van de SuperCup. Het was het aangluren nauwelijks waard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten